ActiveLights Solar är solcellsbelysning för gång- och cykelbanor, parker, busshållplatser, bryggor och liknande miljöer. De unika belysningssystemen har diskreta solceller och är utvecklade för vårt nordiska klimat med få soltimmar vintertid. Systemen aktiveras vid rörelse vilket skapar ljus och trygghet för förbipasserande. ActiveLights Solar är kostnadseffektiva och helt självförsörjande på energi, då de laddas via sol och dagsljus.

Även bra för djurlivet!

Belysningen aktiveras bara av större föremål som människor och bilar och är släckt under övrig tid – det är bäst för djurlivet.

 

ActiveLights Solar 5.1

ActiveLights Solar 5.1.2

ActiveLights Solar 1.0

ActiveLights Solar 2.0

ActiveLights Solar 5.0E (Krocksäker)

Active Lights Solar 5.1.2

 Länk till rapport om belysning för djurlivet https://ljuskultur.se/artiklar/vad-ar-bast-for-fladdermoss/

Läs mer om våra andra produkter som värnar om djurlivet IQ Red & Yellow