ActiveLights Solar är solcellsbelysning för gång- och cykelbanor, parker, busshållplatser, bryggor och liknande miljöer. De unika belysningssystemen har diskreta solceller och är utvecklade för vårt nordiska klimat med få soltimmar vintertid. Systemen aktiveras vid rörelse vilket skapar ljus och trygghet för förbipasserande. ActiveLights Solar är kostnadseffektiva och helt självförsörjande på energi, då de laddas via sol och dagsljus.

 

ActiveLights Solar 5.1

ActiveLights Solar 5.1.2

ActiveLights Solar 1.0

ActiveLights Solar 2.0

ActiveLights Solar 5.0E (Krocksäker)

Active Lights Solar 6.0