Så fungerar IQ

ActiveLights IQ är marknadens i särklass mest kompetenta LED-armatur. Nu gör vi det möjligt att reglera och optimera ljusflöde efter behov genom våra intelligenta sensorer och trådlös styrning. Du får en trygg och säker utomhusmiljö samtidigt som du spar energi genom att det lyser med rätt styrka vid rätt tillfälle.

hur fungerar det

Med IQ är det enkelt bygga närvarostyrda belysningssystem utan att dra dyrbara styrkablar. IQ armaturerna kommunicerar med varandra via ett trådlöst radionätverk och behöver bara anslutas till el. Grundljus och detektionsljus justeras individuellt i varje armatur. I det smarta belysningssystemet väljer man vilka armaturer som skall tändas vid i olika scenario för att uppnå maximal trygghet, säkerhet och optimerad ljusnivå vid rätt tillfälle. Behöver man detektera rörelse vid till exempel en infart, kan man montera en smart sensorbox. Sensorboxen tänder upp valfria armaturer i systemet och har samtidigt möjlighet att mäta hastigheter upp till 100 km/h.

Systemet kan konfigureras för konstantspänning och använder då den inbyggda ljussensorn för tända vid skymning. Ett system innehåller minst en enhet med GPS (M), vilket ger systemet rätt position och tid. Realtidsklockan styr det programmerade schemat under dygnet. Om man vill mäta antal passager dagtid skall spänning vara på även dagtid. Energi, passage och driftsdata sparas i minst 3 månader.

Plug´n´play – förkonfigurerad

IQ-armaturerna kommer förkonfigurerade med tändtider, schema och inställningar som ni önskar. Det innebär att montören installerar armaturerna som vanligt och systemet är i drift. Om man efteråt vill ändra en tändtid eller ett schema så går det enkelt via Connect programvaran.

Enkelt att ändra

IQ systemet har en mängd smart funktioner som gör det enkelt att uppdatera och ändra inställningar belysningssystemet. Via funktionen gemensamma inställningar räcker det att ladda upp ändringar till en armatur, som sedan skickar ändringarna vidare till de andra armaturerna i radionätverket.