Projekt Lövsta motionsspår

Lövsta friluftsområde ligger väster om Stockholm. Under hösten 2017 påbörjades arbetet med att anlägga ett nytt elljusspår på 2,3 kilometer med tillhörande parkeringsplats. – Den nya LED-belysningen är rörelsestyrd vilket innebär att lamporna lyser starkare när människor passerar berättar Thomas Wiklund, friluftschef på Idrottsförvaltningen.

Krav

Belysningen skall vara närvarostyrd med möjlighet att programmera olika ljusscheman. Ljusstyrkan skall uppnå ett Emedel på minst 20 lux och Emin/ Emax på minst 0,4.

Utmaning

Att med så låg effekt som möjligt uppnå ljuskraven och bibehålla jämnheten på hela sträckan.

Lösning

I samråd med kommunens konsult valde idrottsförvaltningen en närvarostyrd LED-armatur från Leading Light. Med hjälp av de effektiva linserna och armaturens höga verkningsgrad klarade man ljuskraven med god marginal. Armaturerna har inbyggda närvarosensorer och kommunicerar med varandra via ett radionätverk. Det smarta systemet gör så att man kan få maximal ljusstyrka när personer rör sig i området, övrig tid dimrar ljuset ned med 80% och sparar energi och pengar.

Belysning motionsspår

Ladda ner produktblad: Projekt Lövsta motionsspår – ActiveLights IQ (swe)