Solar Retrofit

ActiveLights Solar Retrofit – återanvänd era befintliga gatustolpar och konvertera till solcellsbelysning. Den kräver inte någon elektricitet.

 • Återanvänd era befintliga gatustolpar och konvertera till solcellsbelysning.
 • Unik soldriven belysning som är utvecklad för nordiska klimatförhållanden
 • Miljövänlig belysning som inte kräver någon elektricitet eller dyrbar kabeldragning
 • Klarar att lysa 1h/dag i 1 månad utan laddning av sol
 • Behovsstyrd belysning med olika ljusscenario/tider/lumen
 • Passageräknare och driftsdata som ligger sparad lokalt
 • 120° rörelsesensor samt styrning inbyggd i armatur
 • Utvecklad och tillverkad i Sverige
 • Effektiva sol/dagsljus solceller
 • Justerbar effekt LED-armatur
 • Passar till 60-108mm diameter
 • Lämplig för 4-5 m hög stolpe
 • Batteri 7-10 års livslängd
 • Hybrid som tillval

Ladda ned produktblad: ActiveLights Solar Retrofit (swe)