Världsnyhet ActiveLights IQ-NOx

Utmaning miljö och luftkvalitet

Med luftföroreningar som ett växande hälso- och miljöproblem som påverkar både befolkningen i städer och miljön i deras närområde, ökar efterfrågan på kompetenta och kompakta luftkvalitetssensorer kraftigt. Enligt Världshälsoorganisationen är luftföroreningar den största miljöorsakade hälsorisken, med uppskattningsvis 9 miljoner dödsfall under 2015.

Traditionellt sker övervakning av luftföroreningar som NOx med några få dyra, stationära och komplexa instrument. I till exempel Mumbai, en stad med cirka 4400 km2 och en befolkning på mer än 20 miljoner, används endast tre mätstationer. Detta gör det omöjligt att bedöma lokala variationer och att vidta snabba åtgärder som t.ex. styrning av trafikflöde. Även i en miljömässigt medveten stad som Göteborg, har man fram till 2018 bara haft totalt en handfull mätenheter.

Smart mätning av luftkvalitet direkt via gatubelysningen

Två innovativa företag Insplorion AB och Leading Light AB har tillsammans utvecklat ActiveLights IQ-NOx, en smart uppkopplad gatuarmatur med inbyggd NOx-sensor för mätning av kväveoxid. Via 3G online uppkoppling kan man i realtid följa lokala variationer och att vidta snabba åtgärder som t.ex. styrning av trafikflöden.

Ladda ned produktblad: ActiveLights IQ NOx 3G (swe)

ActiveLights Connect IoT-plattform för smarta städer

ActiveLights Connect IoT är en kraftfull och skalbar plattform för nya smarta tidsbesparande tjänster såsom driftövervakning-trafikdata-luftkvalitet-energiförbrukning. Systemet är flexibelt uppbyggt och erbjuder flera olika kommunikationsvägar.

Läs mer: ActiveLights Connect IoT