Klimatklivet – medfinansiering

I vårbudgeten föreslår regeringen ett antal förstärkningar av budgeten 2019 för miljöarbetet. En är 750 miljoner kronor till nya investeringsstöd inom Klimatklivet.

Ansökningar

Ansökan till Klimatklivet är stängd. Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar. Om riksdagen beslutar i enlighet med vårbudgeten i juni så kommer Naturvårdsverket att öppna upp för nya ansökningar till Klimatklivet.

De åtgärder som hittills beviljats stöd 2015–2018 kommer att få sina pengar utbetalda enligt beslut.

Vi hjälper gärna till med beräkningar om utsläppsminskning.

Läs mer om stödet här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/