Projekt Gullholmen

Gullholmen/Härmanö ligger i vackra Bohuslän. Ön är till stora delar ett naturreservat. Boende har under många år önskat sig belysning för att öka tillgängligheten och tryggheten.

Behov

På ön finns fina gång- och cykelvägar och många människor söker sig ut dit för att promenera. Att det inte finns någon vägbelysning har upplevts som ett problem både för dem som bor på ön men även för besökare till ön under den mörka tiden på året.

Utmaning

Stora delar av Härmanö är ett naturreservat och saknar elnät för belysning, man får dessutom inte gräva ner kablar.

Lösning

Samfälligheten tog hjälp av det lokala energibolaget på Orust, tillsammans valde man en närvarostyrd soldriven pollarbelysning. En närvarostyrd belysning är bara tänd då man rör sig, detta uppskattas av de boende som värnar om mörkret. Belysningen monterads delvis på berg och delvis i mark med hjälp av jordankare. Pollarna är helt självförsörjande på energi och har solceller och intelligent styrning. Totalt installerades 245 pollare som lyser upp 4 km gångväg.

Finansiering

Projektet har fått EU-bidrag för installation av miljöeffektiv belysning via Leader Södra Bohuslän.

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Ladda ner produktblad: Projekt Gullholmen – ActiveLights Solar 1.0 (swe)