Smart belysning fastigheter

Nu gör vi det möjligt att reglera och optimera ljusflöde efter behov genom våra intelligenta sensorer och trådlös styrning. Du får en trygg och säker utomhusmiljö samtidigt som du spar energi genom att det lyser med rätt styrka vid rätt tillfälle.

fastighet 1000x1000

Gångväg och fastighet

Schema 1, Belysningen på gångvägen och fastigheten tänder vid skymning med hjälp av den inbyggda ljussensorn. Grundljuset är inställt på 30% för att skapa en trygghet på kvällen. Vid rörelse tänder utvalda armaturer 100% under 10min. Tiden armaturerna skall lysa är justerbar.

Schema 2 (23:00-05:00), För att spara energi under natten släcks armaturerna på gångvägen och tänds bara vid rörelse. Ljusstyrkan på fastigheternas armaturer sänks till 15%. Vid rörelse tänds armaturerna upp till 60%. Alla tider och ljusnivåer är justerbara.