Projekt Sölvesborg

Som ett led i kommunens arbete att nå miljömålen arbetar tekniska avdelningen med att hitta nya metoder för att använda och producera energi. Nu satsar kommunen därför på en soldriven belysning för gång- och cykelvägar. (källa: Sydöstran 24/11-17)

Behov

Inom Sölvesborgs kommun finns det många gång- och cykelvägar som saknar belysning. På dessa vägar behöver det inte vara konstant belysning hela natten.

Utmaning

Många vägar saknar elnät och det är inte ekonomiskt försvarbart att installera elansluten belysning med tanke på de relativt få personer som går nattetid.

Lösning

Kommunen och energibolaget har sedan 2013 utvärderat soldriven belysning. Nu bygger man vidare med närvarostyrda pollare. Pollarna tänder vid skymning och är tända under fyra timmar, därefter tänder de vid rörelse. Belysningen är helt självförsörjande på energi och har solceller och intelligent styrning. Totalt installerades 44 pollare som lyser upp 1 km gångväg.

Finansiering

Sölvesborgs kommun har delfinansierat projektet med hjälp av bidrag, genom att välja en miljövänlig soldriven lösning.

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Ladda ner produktblad: Projekt Sölvesborg – ActiveLights Solar 2.0 (swe)

Belysningen lyser de fyra första timmarna när det blir mörkt och därefter tänds och släcks den allt eftersom någon passerar förbi.