Närvarostyrd belysning lönar sig!

Globalt klimathot, energibrist, djurlivet samt ett elpris på 2-8kr/kWh — Sveriges kommuner och fastighetsägare står inför stora utmaningar!
Leading Light har levererat närvarostyrd belysning sedan 2010. Vi har många exempel på hur våra kunder sparat energi utan att tumma på en trygg och säker belysning.

Spara upp till 80% energi.

 

Film om närvarostyrd gatubelysning

Filmen visar hur närvarostyrd gatubelysning fungerar och hur mycket energi en västsvensk kommun sparar.

Klicka på länken för att se filmen: Hur mycket energi kan en kommun spara med närvarostyrd gatubelysning?

Jönköpings kommun – närvarostyr belysningen i hamnen – man använder även ”polisknappen” om det skulle inträffa en olycka.

Läs mer: Polisknappen

Läs mer om våra smarta armaturer och styrsystem: ActiveLights IQ

Läs mer om programvaran för att styra och övervaka: ActiveLights Connect

Läs mer om hur man kan skydda djurlivet med rött ljus: Rött och gult ljus för djurens skull

Exempel fotbollsplan med 6st IQ 10-103W närvarostyrda armaturer, totalt 75000 lumen.

Exempel lokalgata med GC-väg IQ 5-54W samt IQ 5-27W

Exempel skola IQ 5-27 samt IQ 5-54

 

Vi är med och utvecklar standard för närvarostyrning (ASNU)

Under sena kvällar och nätter är många av våra stadsmiljöer fullt upplysta trots att de ofta är folktomma. Det är redan möjligt att spara stora mängder el med hjälp av avancerad närvarostyrning som varierar ljusnivån på belysningen. Tre svenska leverantörer är med och utvecklar tillsammans ett öppet kommunikationsgränssnitt (sk ASNU) som innebär att olika leverantörer kan samspela med sin teknik, vilket gör styrningen mer attraktiv för beställarna. Läs mer: Standard för närvarostyrd belysning