Närvarostyrd belysning lönar sig!

Närvarostyrd belysning eller Smart belysning har vi sedan 2009 levererat till kommuner och fastighetsägare i Norden. Vi har många exempel på hur våra kunder sparat upp till 80% energi utan att tumma på en trygg och säker belysning.

Spara upp till 80% energi.

Våra trådlösa styrsystem heter IQ och finns i flera utföranden:

> Helt integrerat i armaturen tillsammans med inbyggd närvarosensor, GPS, radio och 4G

> Extern Styrenhet om man vill styra armaturer med Dali-drivdon tex strålkastare

> Zhaga ”puck” för att styra andra fabrikat

> Inbyggd i en smart stolpe för att styra andra fabrikat

 

Gemensamt med alla IQ armaturer och styrenheter är att de är klara för att kopplas upp mot internet och IoT.

 

Klicka på nedan bild för en översiktsbild

Läs mer om:

Polisknappen -IoT i praktiken

ActiveLights IQ – Smarta armaturer

ActiveLights Connect – programvara

Rött och gult ljus för djurens skull

Skola

GC-väg

Motionsspår

Bilväg

Film om närvarostyrd gatubelysning

Filmen visar hur närvarostyrd gatubelysning fungerar och hur mycket energi en västsvensk kommun sparar.

Klicka på länken för att se filmen: Film om smart närvarostyrd belysning

Exempel fotbollsplan med 6st IQ 10-103W närvarostyrda armaturer, totalt 75000 lumen.

Exempel skola IQ 5-27 samt IQ 5-54

 

Vi är med och utvecklar standard för närvarostyrning

Under sena kvällar och nätter är många av våra stadsmiljöer fullt upplysta trots att de ofta är folktomma. Det är redan möjligt att spara stora mängder el med hjälp av avancerad närvarostyrning som varierar ljusnivån på belysningen. Tre svenska leverantörer är med och utvecklar tillsammans ett öppet kommunikationsgränssnitt (sk ASNU) som innebär att olika leverantörer kan samspela med sin teknik, vilket gör styrningen mer attraktiv för beställarna. Läs mer:

ASNU styrsystem och produkter

https://www.asnu.se/