Närvarostyrd belysning för gång- och cykelvägar samt elljusspår

Nu gör vi det möjligt att reglera och optimera ljusflöde efter behov genom våra intelligenta sensorer och trådlös styrning. Du får en trygg och säker utomhusmiljö samtidigt som du spar energi genom att det lyser med rätt styrka vid rätt tillfälle. Armaturerna kommunicerar via ett trådlöst radionätverk, vilket innebär att du slipper dyrbara styrkablar, det räcker att ansluta belysningen till elnätet.

 

Smart styrning
Schema 1
Belysningen på gångvägen tänder vid skymning med hjälp av den inbyggda ljussensorn. Grundljuset är inställt på
20-30% för att skapa en trygghet. Vid rörelse tänder utvalda armaturer 100% under tex 10 min. Tiden armaturerna skall lysa är justerbar även hur många som skall tändas upp, tex 3 st framför och 3 st bakom.

Schema 2 (23:00-04:00)
Om man vill kan systemet aktiveras med schema 2 under nattetid. Det kanske skall vara släkt men samtidigt tänds upp då någon kommer.
Rätt ljus vid rätt tillfälle för ett tryggt och säkert samhälle utan att slösa på energi i onödan.

Spara upp till 80% energi
Genom att närvarostyra armaturerna med ActiveLights IQ uppnår man upp till 80% energibesparing utan att ge avkall på trygghet och säkerhet. Ni får en hållbar belysning som spar på jordens resurser samtidigt bidrar till en minskad ljusnedsmutsning. Ett IQ system räknar man hem på 4-8 år jämfört med ett system utan styrning.

Motionsspår Stockholm Lövsta 2,3 km med ActiveLights IQ 5-45.

Läs mer: Projekt Lövsta – Motionsspår