ActiveLights IQ Safe Crossing

ActiveLights IQ är marknadens i särklass mest kompetenta LED-armatur. Nu gör vi det möjligt att varna bilister och samtidigt optimera ljusflödet för gång- och cykeltrafikanter. Du får en trygg och säker trafikövergång samtidigt som du spar upp
till 80% energi genom att det lyser med rätt styrka vid rätt tillfälle.

När gångtrafikanter närmar sig övergångsstället så tänder belysning upp från en låg nivå till 100% samtidigt som orange-led lampor börjar blinka för att vara bilister att det är en passage. När man passerat går belysningen ned på grundljus t ex 20% för att spara energi.

Installation övergångsställe