Smart belysning parkeringsplats

Nu gör vi det möjligt att reglera och optimera ljusflöde efter behov genom våra intelligenta sensorer och trådlös styrning. Du får en trygg och säker utomhusmiljö samtidigt som du spar energi genom att det lyser med rätt styrka vid rätt tillfälle.

p-plats 1000x1000

Parkeringsplats och återvinning

Schema 1, Armaturerna på parkeringsplatsen är inställda på 30% grundljus. När en bil kör in i området tänder belysningen upp till 100% under 15min. Belysningen på återvinningsstationen är inställd på 30% grundljus och 100% vid rörelse, de påverkas inte av de andra armaturerna och sensorerna.

Schema 2 (23:00-05:00), För att spara energi sänks ljusnivån på parkeringsplatsen till 15% under natten. Vid rörelse tänder belysningen upp till 60%. Detta har även avskräckande effekt på eventuella biltjuvar. Alla tider och ljusnivåer är justerbara.

 

Gångväg och fastighet

Schema 1, Belysningen på gångvägen och fastigheten tänder vid skymning med hjälp av den inbyggda ljussensorn. Grundljuset är inställt på 30% för att skapa en trygghet på kvällen. Vid rörelse tänder utvalda armaturer 100% under 10min. Tiden armaturerna skall lysa är justerbar.

Schema 2 (23:00-05:00), För att spara energi under natten släcks armaturerna på gångvägen och tänds bara vid rörelse. Ljusstyrkan på fastigheternas armaturer sänks till 15%. Vid rörelse tänds armaturerna upp till 60%. Alla tider och ljusnivåer är justerbara.