Projekt Särö

Kungsbacka kommun var tidiga att investera i hållbar soldriven belysning. 2012 installerades en anläggning i Särö som nu varit i drift i över 6 år. Ingen elförbrukning, inga nätavgifter och ett minimalt underhåll.

Behov

2011 önskade boende i området belysning för att öka tillgängligheten och tryggheten på gångvägarna.

Utmaning

Delar av Särö saknar elnät för belysning, dessutom får man ej gräva ner kablar på grund av stora äldre träd.

Lösning

Kungsbacka kommun och Särö Golf Club tog kontakt med Leading Light och tillsammans valde man en närvarostyrd soldriven pollarbelysning. En närvarostyrd belysning är bara tänd då man rör sig, detta uppskattas av de boende som värnar om mörkret. Belysningen monterades enkelt i mark med hjälp av jordankare. Pollarna är helt självförsörjande på energi och har solceller samt intelligent styrning. Totalt installerades 23 st pollare.

LCC- kalkyl – Fossilfri belysning är lönsam

En LCC-kalkyl på Kungsbackas investering, montage och underhåll räknat på 20 år blir kostnaden 48 kr/pollare/månad.

Kostnad för motsvarande el-ansluten pollare, kabelförläggning och el blir 74 kr/pollare/månad