Solar 5.0E

ActiveLights Solar 5.0E är en miljövänlig solcellsbelysning för gång- och cykelvägar samt busshållplatser. Belysningen kräver ingen elektricitet eller dyrbar kabeldragning. Solar 5.0E är byggd på en eftergivlig konisk stolpe från svenska Northcone och är därmed godkänd för att monteras utefter trafikverkets vägar enligt SS-EN 12767 NE2 standard.

 • Unik soldriven belysning som är utvecklad för nordiska klimatförhållanden
 • Miljövänlig belysning som inte kräver någon elektricitet eller dyrbar kabeldragning
 • Stolpe i 2 mm stål, belagd med en unik blandning av zink, aluminium och 3% magnesium – kallad Magnelis®
 • Klarar att lysa 1h/dag i 1 månad utan laddning av sol
 • Behovsstyrd belysning med olika ljusscenario/tider/lumen
 • Passageräknare och driftsdata som ligger sparad lokalt
 • Två stycken rörelsesensor samt styrning.
 • Leverera i svart färg RAL 9005
 • Utvecklad och tillverkad i Sverige
 • Effektiva sol/dagsljus solceller
 • Justerbar effekt LED-armatur
 • Batteri 7-10 års livslängd
 • Tryckknapp som tillval
 • Hybrid som tillval
 • Armaturhöjd 5 m
 • cc avstånd 20-25 m

 

Läs mer om Northcone unika stolpar Northcone