Skymningssensor ”farmarlampa”

Har du ett belysningssystem med konstant spänning, inga problem.

Våra armatur har en inbyggd digital ljussensor som tänder belysningen vid skymning och släcker vid gryning. Den digitala ljussensorn är inbyggd i armaturen osynlig och är helt underhållsfri.

Pro_5-25_WMP_ihop