IQ Box DALI R45

ActiveLights IQ Box DALI R45 är en smart styrenhet som har inbyggd radarsensor, radiokommunikation och DALI styrning.
Boxen styr armaturer som har DALI drivdon samt våra egna IQ-armaturer. Med smarta sensorer gör vi det möjligt att reglera och optimera ljusflöde efter behov och samtidigt spara upp till 80% energi. IQ Boxen kan mäta antal passager samt är framtidssäkrad med uppgraderingsbar mjukvara.

  • Styrenhet för närvarodetektering för styrning av IQ-armaturer (tex vid en infart eller parkeringsplats)
  • Styr armaturer som är utrustade med DALI drivdon
  • Två logiska schema för smart ljusstyrning
  • Trådlös kommunikation mellan IQ enheterna
  • Inbyggd radarsensor
  • Driftsstatistik, Wh, temperatur, passagestatistik
  • 32-bitars krypterad radiotrafik
  • Kan tända vid lika hastigheter
  • Praktiska fästen för fasad eller stolpe
  • Tillverkad i Sverige

Ladda ner produktblad:

IQ enheterna kommunicerar trådlöst – det räcker att ansluta el, sen är du igång och kan programmera en smart och hållbar belysning.