Klimatklivet – medfinansiering

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens nya stöd för klimatinvesteringar. Naturvårdsverket ger extra 500 miljoner 2017 som stöd till lokala klimatinvesteringar med syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Kommuner och fastighetsägare kan söka medfinansiering till belysningsprojekt under kategorin “Energieffektivisering”.

Vi på Leading Light vill därför uppmana våra kunder att ta detta tillfälle i akt och söka medfinansiering till nya belysningsprojekt där man kan använda sig av Active Lights™ soldriven belysning.

De ansökningar som ges stöd skall kunna visa på minskningen av utsläpp av växthusgaser.

Ansökning är öppen under tre perioder:

9 januari – 31 januari 2017
Beslut planeras till april.

10 mars – 3 april 2017
Beslut planeras till juni.

7 augusti – 9 september 2017
Beslut planeras till november.

8 oktober – 9 november 2017
Beslut planeras i början av år 2018

Vi hjälper gärna till med beräkningar om utsläppsminskning.

Läs mer om stödet här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/