Klimatklivet – medfinansiering

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens nya stöd för klimatinvesteringar. Naturvårdsverket ger som stöd till lokala klimatinvesteringar med syftet är att minska utsläppen av växthusgaser. Kommuner och fastighetsägare kan söka medfinansiering till belysningsprojekt under kategorin “Energieffektivisering”.

Vi på Leading Light vill därför uppmana våra kunder att ta detta tillfälle i akt och söka medfinansiering till nya belysningsprojekt där man kan använda sig av Active Lights™ soldriven belysning.

De ansökningar som ges stöd skall kunna visa på minskningen av utsläpp av växthusgaser.

Ansökning är öppen under tre perioder 2018:

  • den 15 januari klockan 09.00 till den 15 februari klockan 17.00
    Beslut planeras till maj.
  • den 17 april klockan 9.00 till den 17 maj klockan 17.00
    Beslut planeras till september.
  • den 27 augusti klockan 9.00 till den 27 september klockan 17.00
    Beslut planeras till december.

 

Vi hjälper gärna till med beräkningar om utsläppsminskning.

Läs mer om stödet här: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/