Smart cities

Gatubelysning – från passiv kostnad till en del av den smarta staden

Dagens gatubelysning saknar funktionalitet, har en hög energiförbrukning och är i normalfallet tänd även om ingen är närvarande. Drift- och underhållskostnaden är en av kommunernas största utgiftsposter.

Infrastrukturen är helt outnyttjad som resurs för behovsstyrda flöden, kommunikation och mätpunkter.

Framtidens gatubelysning innehåller intelligens och behovsstyrd funktionalitet. Miljömål och kostnadsbesparingar driver fram nya styrfunktioner och drift via förnybar energi. Det kommer att vara tänt när det behövs och med ett ljusflöde som är anpassat för varje unik situation. På många platser kommer belysningen drivas av 100% solenergi. På andra platser kommer belysningen dessutom vara styrd efter trafikflöden och närvaro. Belysningen kommer själv att meddela när den behöver service. Det handlar inte längre om att bara ge ett bra ljus. Stat, kommuner och fastighetsägare vill använda belysningen och infrastrukturen till smarta samhällstjänster som t.ex. att mäta trafikflöde, luftkvalité, wifi, väderförhållanden samt andra nyttofunktioner.

Med ActiveLights™ Connect systemet erbjuder Leading Light smarta nyttofunktioner, läs mer: ActiveLights™ Connect