Smart belysning gång- och cykelväg

Nu gör vi det möjligt att reglera och optimera ljusflöde efter behov genom våra intelligenta sensorer och trådlös styrning. Du får en trygg och säker utomhusmiljö samtidigt som du spar energi genom att det lyser med rätt styrka vid rätt tillfälle.

gc-väg1000x1000

N'rvarostyrning