Smart belysning – det lönar sig!

Att byta till modern LED-teknik är idag en självklarhet, att dessutom ta steget till att investera i smart styrning är ännu mer ekonomiskt.

Besparingspotential:

Att byta från den förbjudna kvicksilverlampa till LED ger upp till 80% energibesparing.

Genom att styra den redan energisnåla LED belysningen ger ytterligare upp till 80 % energibesparing, extra kostnaden för styrning räknar man hem på 4-8år, dessutom får man längre livslängd på LED-dioderna.

Soldriven belysning

100% hållbar gatubelysning…..välj en soldriven belysning… 0% energikostnad…. 0% CO2 utsläpp, bättre kan det inte bli. Våra soldrivna system finns idag installerade i över 80 kommuner.

 

I Trafikverkets slutsats från projektet Nytt ljus 2014* kan man läsa.

”En av dom viktigaste slutsatserna för projektet är att den stora minskningen av energibehovet för belysning endast kan ske med hjälp av LED-belysning i kombination med ett styrsystem. Kombinationen av LED-belysning och styrsystem innebär att man kan bibehålla trafiksäkerheten då ljusnivån därigenom är möjlig att reglera på tider när behovet av belysning inte är så stort”.
* Publikationsnummer: 2014:063