ActiveLights™ Solar

ActiveLights™ Solar är en serie solcellsdrivna belysningssystem för gång- och cykelbanor, parker, busshållplatser, bryggor och liknande miljöer. De unika belysningssystemen har diskreta solceller och är utvecklade för vårt nordiska klimat med få soltimmar vintertid. Systemen aktiveras vid rörelse vilket skapar ljus och trygghet för förbipasserande. ActiveLights™ Solar produkter är kostnadseffektiva och helt självförsörjande på energi, då de laddas via sol och dagsljus.

ActiveLights™ Solar 1.0

ActiveLights™ Solar 2.0

Active Lights™ Solar 6.0