ActiveLights™ Connect

ActiveLights Connect är administrationsprogramvara till ActiveLights IQ armaturer och ActiveLights IQ Boxar. Med hjälp av Connect programvaran konfigurerar man enkelt IQ enheterna för att skapa smarta närvarostyrda belysningssystem som spar energi utan att ge avkall på tryggt och bra kraftfullt ljus när det behövs.

Programvaran ”speglar” den konfigurering som ligger i respektive IQ enhet, det innebär att alla inställningar finns lokalt sparade.

Genom programvaran får man dessutom statistik om varje nods energiförbrukning, driftstatus, belysningstid, antal passager, max/min temperatur och driftstid.  Via programvaran konfigurerar man även radarsensorn om den skall vara aktiv och vilken känslighet den skall ha.

Systemkrav

PC med Windows

PC tablet med Windows 10 samt USB-port

PC-USB