ActiveLights™ Solar

ActiveLights™ Solar är en serie solcellsdrivna belysningssystem för gång- och cykelbanor, parker, busshållplatser, bryggor och liknande miljöer. De unika systemen som är helt behovsstyrda aktiveras vid rörelse och skapar ljus och trygghet för förbipasserande. ActiveLights™ Solar produkter är kostnadseffektiva och helt självförsörjande på energi, då de laddas av sol och dagsljus.

ActiveLights Solar 1.0

ActiveLights Solar 2.0

Active Lights Solar 6.0