ActiveLights™ Solar

Byt till belysning som drivs till 100 procent av sol- och dagsljus och ni kan redan ha nått miljömålet om att Sveriges energiförbrukning ska ha minskat med 20 procent till år 2020. Nollade elräkningar och minimala underhållskostnader får ni på köpet.

ActiveLights™ Solar är en serie solcellsdrivna belysningssystem för gång- och cykelbanor, parker, busshållplatser, bryggor och liknande miljöer. De unika systemen som är helt behovsstyrda aktiveras vid rörelse och skapar ljus och trygghet för förbipasserande. ActiveLights™ Solar produkter är kostnadseffektiva och helt självförsörjande på energi, då de laddas av solen.

Djurgården Active Lights Gatubelysning 2014.11.19-1

ActiveLights Solar 4.0

Frillesås vägförening ActiveLights Pollare 2014

ActiveLights Solar 1.0